PRODUKTY JANPOL PRODUKTY SZPITALNE

Poprawa konkurencyjności firmy JANPOL"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Fabryka Materacy JANPOL Sp. Z o.o.
"Poprawa konkurencyjności firmy "JANPOL" poprzez wprowadzenie na rynek polski ulepszonych i nowych łóżkowych materacy lateksowych"
Wartość projektu: 470 000 €
Wartość dofinansowania: 750 000 PLN

Materace zmodernizowane poprzez wprowadzenie łancuszkowego ściegu pikowania co pozwala na zwiększenie elastyczności pokrowca i wkładu materacowego:
- Atena
- Temida
- Demeter
- Nyks
- Piano
- Posejdon
- Vita
Nowe materace wprowadzone ze względu na łąńcuszkowy sposób pikowania:
- Dafne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl