PRODUKTY JANPOL PRODUKTY SZPITALNE

Baza wiedzy


Artykuły

Priorytet: bezpieczeństwo gościa

 
Fabryka Materacy JANPOL - Priorytet: bezpieczeństwo gościa hotelowego
Osoby odpowiedzialne za obiekt hotelowy są zobowiązane do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić gościom bezpieczeństwo. Fundamentalne znaczenie ma spełnienie wymagań, jakie w tej dziedzinie stawia obowiązujące prawo. 
Życie i zdrowie
 
Bezpieczeństwo gościa hotelowego to temat bardzo szeroki, który obejmuje wiele aspektów. Kluczowe jest przeszkolenie personelu w zakresie pierwszej pomocy oraz ustalenie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia, na przykład wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji. Nie wolno bagatelizować kwestii regularnego zlecania kontroli instalacji elektrycznych, gazowych, kominowych, dymowych i wentylacyjnych.
 
Warto rozważyć wyposażenie pokojów w materace, które w szczególny sposób zadbają o
Fabryka Materacy JANPOL - Materac GAJA
bezpieczeństwo gości. Model GAJA to wyrób zgodny z wymaganiami normy: PN-EN 1725:2001 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

 
Prawo do prywatności
 
Ostatnio często poruszany jest temat ochrony danych osobowych. Prawo w tym obszarze ciągle się zmienia, powstają nowe regulacje. Warto na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w przepisach i wdrażać je w swoim obiekcie. Gość, podając swoje dane osobowe, oczekuje, że nie zostaną one udostępnione osobom nieupoważnionym.
 
W większości hoteli zakładany jest obecnie monitoring. Celem jego instalacji jest oczywiście zapewnienie gościom bezpieczeństwa i ochrona ich mienia. Warto pamiętać, że informacja o obecności kamer powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu. Nośniki pamięci powinny być odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą lub zniszczeniem. Stanowczo należy podkreślić, że ujawnienie nagrań odbywa się wyłącznie na wniosek uprawnionych służb. Nie wolno udostępniać ich gościowi, chyba, że znajduje się na nich tylko on.  

 
W trosce o komfort
 
Poczucie bezpieczeństwa to stan subiektywny, który niekoniecznie opiera się na bezpieczeństwie faktycznie istniejącym . Jednak nie ulega wątpliwości, że gość czuje się spokojniej i bardziej komfortowo w miejscu, w którym panuje przyjazna atmosfera, a kompetentny personel z zaangażowaniem wykonuje swoją pracę. Ludzie chętnie wracają do miejsc, w których byli otoczeni dobrą opieką.
 
Podsumowaniem rozważań na temat bezpieczeństwa niech będą słowa Klausa Naumanna, byłego generalnego inspektora Bundeswehry: Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.

 
Fabryka Materacy JANPOL - Skontaktuj się z nami